Contact Us

 • Jai Narain Singh (Head Clerk)

  +91-9838078997

 • Sudheer Kumar Gupta

  +91-9838078997

 • Sandeep Kumar Singh

  +91-9838078997, 9838078997

 • Address

  Kanchausi Bazar, Auraiya, Kanpur,
  Uttar Pradesh 206246

 • E-mail

  verifydoc.student@yahoo.com

 • Follow Us